język polski język angielski
Homepage of Robert Kan professional web developer.


Zend Certified Engineer

Certyfikat Inżyniera amerykańskiej firmy Zend firmującej język PHP.

Brainbench PHP4 Master Certificate

Certyfikat znajomości języka PHP z amerykańskiej firmy Brainbench (poziom Master)

Brainbench MS Windows XP Desktop Administration Master Certificate

Certyfikat znajomości systemu Windows XP z amerykańskiej firmy Brainbench (poziom Master)
Brainbench Infromation Technology Terminology Master Certificate

Certyfikat znajomości terminologii informatycznej (poziom Master)

 View Robert Kan's profile on LinkedIn