język polski język angielski
Homepage of Robert Kan professional web developer.

Java jest bardzo nowoczesnym językiem programowania - idealnie nadaje się do dużych projektów. Wsparcie światowych liderów oprogramowania sprawia, że jest to technologia szeroko akceptowalna oraz uznana za kluczową technologię programistyczną klasy enterprise.
CRM wizja.net
Wizja.net
CRM wizja.net to pierwszy poważny projekt w Javie, przy którego tworzeniu pracowałem. Jest to produkt klasy CRM dedykowany dla średnich przedsiębiorstw, jednak jego budowa pozwala na praktycznie nieograniczone dostosowywanie go do wymagań klienta. Z punktu widzenia technicznego, jest to zaawansowany produkt działający zarówno na platformie Linux, jak i Windows z bazami SQL PostrgeSQL lub MS SQL Server.

Moje obowiązki:
członek core development teamu
tworzenie nowych modułów do systemu, głównie dotyczących warstwy systemowej, takich jak np. automatyczne zdania współdziałające ze schedulerem opartym na servlecie w modelu singleton obsługującym zadania za pomocą wielowątkowości, database connection pool, widoki użytkownika oparte na XML, czy automatycznie generowane cenniki na podstawie zdefiniowanych reguł i wiele innych
współpraca z klientami przy sprawach dotyczących wydajności i optymalizacji aplikacji

 
Kółko i Krzyżyk
Gra w kółko i krzyżyk napisana w formie appletu Java na zaliczenie na uczelnię. Posiada grafikę zrobioną przez Rafała Kwaśnego. Oferuje grę tylko na 3 polach, więc nie przegrywa :) 
Pong
Mała gra w formie appletu Java napisana na zaliczenie zajęć z języka Java kilka lat temu.Przypomina stare dobre czasy pierwszych gier komputerowych.

 View Robert Kan's profile on LinkedIn